środa, 25 maja 2016

Budowa plot z PCV na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na to ani komunikowania tego faktu gminie pr��cz kilku przypadków.

Budowa sztachetki PCV na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu prócz kilku przypadków.

Balaski PVC na plot i furtę sztachetowa nie przewyższające wysokości 2,2 m umieszczane miedzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plotki plastykowe na plot i furtę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu powinno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób dokonania jego instalacji i planowany dzień startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dodać oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych i jeżeli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy plot z plastyku na plot i bramkę sztachetowa zadane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie płotu wolno zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, gdy planowane ogrodzenia PCV na plot i furtkę ze sztachet jest nieprawidłowe z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W przypadku gdy proponowane balustrady PVC na plot i furtę ze sztachetprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Brak zaczęcia robót przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz